Energiklipp

En energiklipp är ett klipphuvud som kopplas till grävmaskiner, skördare, skotare eller andra maskiner med kranar och lyftanordningar. 

Energiklippen används till att fälla, röja och gallra olika typer av skog genom att klippa individuella träd eller buntar av smala, tätväxande träd som exempelvis snabbväxande energigröda. Verktyget kallas också trädklipp och ibland virkesklipp.
Det finns många olika klipphuvuden som arbetar på lite olika sätt. Gemensamt för alla är att de har en eller flera gripklor som griper tag om stammen som skärs av med ett kraftigt knivblad i en klippande rörelse. Den arbetar alltså mer som en klippande sax än en skärande såg. Olika klipphuvuden kan lämpa sig mer eller mindre bra för olika typer av skog. Höga träd med grov stam klipper du enklast med en trädklipp med större gripdiameter, medan du vill ha en klipp som kan samla virke från flera klipp när du arbetar med jämförelsevis späd energigröda som avverkas tre till fem år efter plantering.

 
Med en energiklipp kan skogsbrukare göra arbetet i skogen snabbare, säkrare och mer produktivt. Det blir enkelt att kapa, samla ihop och lasta träd, ris och buskar. Ett bra klipphuvud för dagligt, professionellt bruk ska vara lätt att montera av och på, det ska arbeta snabbt och driftsäkert, och självklart klara hårt arbete i skogen med hög precision. Maskinoperatören kan snabbt och noggrant placera klippaggregatet vid stammens rot, gripa tag och klippa av trädet, lyfta det och lägga det på valfri plats för senare vidaretransport. Operatören behöver aldrig lämna maskinhytten, vilket gör arbetet bekvämare och säkrare, och den höga precisionen gör det enkelt att röja och gallra utan att skada träd som står runtomkring.

Energiklipp
 
Klipphuvudet kan monteras på olika typer av maskiner, så välj utifrån vad du har eller vad som passar bäst för ditt bruk. Ett klipphuvud kan exempelvis monteras på en kran som i sin tur sitter på en traktor, en välkommen möjlighet för många lantbrukare som bedriver småskaligt skogsbruk som en del av verksamheten och kanske klipper såväl äldre skog som energigröda och kantsly längs åkrar eller i diken. Detta har också fördelen att bilda ett förhållandevis lätt ekipage, vilket minskar risken för markskador – något som är särskilt fördelaktigt just vid klippning av åkerkanter. På grävmaskin monteras energiklippen som regel direkt på skopans plats på bommen. Det finns olika klipphuvuden för större och mindre maskiner. För bättre räckvidd med grävmaskin kan en anpassningsarm eller jib användas vid användning av energiklippar.


 
Några frågor att tänka på när du väljer klipphuvud:


Hur snabbt går varje klipp?

Du behöver inte nödvändigtvis den allra snabbaste energiklippen, ditt behov av högt tempo beror självklart på omfattningen av ditt skogsbruk och hur mycket tid du tillbringar i maskinhytten. Klipphastigheten varierar från cirka en halv sekund upp till flera sekunder. Några sekunder låter kanske inte mycket, men i ett stort bruk med många klipp blir sekunderna snabbt både timmar och dagar.

 

Är klipphuvudet lätt att manövrera?

Principen för olika varianter är densamma, men hur smidiga de är att arbeta med kan variera stort. Enklare modeller kan vara lite krångliga, medan helautomatiska energiklippar för daglig, professionell användning kan gripa, klippa av och samla stammen och vara redo att klippa nästa med en enda knapptryckning.

 

Hur är klippknivens kvalitet?

Kniven tar mycket stryk och bör vara rejäl och kraftig. Det gör energiklippen mindre känslig för sten och andra föroreningar, och du kan arbeta effektivt.

 


Har klippaggregatet krantiltfunktion?

En del modeller kan gunga och dingla, vilket minskar precisionen i alla arbetsmoment. Krantiltfunktion eliminerar gungandet, vilket effektiviserar hela arbetet och minskar risken för att klippen ska stöta i och skada andra träd.

Energiklipp
 
Sammanfattningsvis har energiklippen många fördelar i modernt skogsbruk, där omsorg om skogen och människorna som brukar den är lika viktig som affärsmässiga hänsyn, som att förvalta skogsbestånd långsiktigt, med god tillväxt och hög kvalitet. I Sverige har skogsbruket långa anor, och samhället ställer idag höga krav på det. Skogen ska inte bara ge råvaror till en mångfald av industrier – papperstillverkning, värmeproduktion, byggbranschen med många flera – utan också ta hänsyn till biologisk mångfald och människors möjlighet till rekreation som promenader, orientering, svamp- och bärplockning och jakt.


Allanbruks

© Copyright 2018 Allanbruks
Sajt producerad av Piliz MflTop